W sprawach związanych z postępowaniami prosimy o kontakt z Panią Anną Wiśniewską
(e-mail: career@ipan.lublin.pl, tel.: 81 7445061 w.108)

W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z sekretariatem IA PAN
(e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl, tel.: 81 7445061)